اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز
کد کاربر
رمز
 

            

هفته را با این پنج قانون خوشبختی شروع کنید:

۱- قلبتان را از نفرت پاک كنيد.
۲- ذهنتان را از نگرانی ها دور کنید
۳- ساده زندگی کنید
۴- بیشتر ببخشید
۵- کمتر توقع داشته باشید

هفته خوبی را برایتان آرزومندم

www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.