اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز
کد کاربر
رمز
 
 
بوی باران ، بوی سبزه ، بوی خاک شاخه های شسته ،
 باران خورده پاک آسمان آبی و ابر سپید
برگهای سبز بید عطر نرگس ، رقص باد
نغمه شوق پرستوهای شاد خلوت گرم کبوترهای مست
                      نرم نرمک میرسد اینک بهار خوش به حال روزگار ...
www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.